DİSK ve KESK’ ten Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü’ne selamlama

14 Kasım Eylem ve Dayanışma Günü eylemlerle karşılandı
Bugün, Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü… ETUC üyesi KESK ve DİSK’in üyeleri, Avrupalı
sınıf kardeşlerinin neoliberal saldırılara karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi Almanya Büyükelçiliği
önünde gerekleştirdiği eylemle selamladı.

Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü’nde, bugün Avrupa Birliği tarihinin en büyük
eylemleri gerçekleşti
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından 14 Kasım 2012’nin “Avrupa Eylem ve
Dayanışma Günü” ilan edilmesinin ardından, Dünya bugün Avrupa Birliği tarihinin en büyük
eylemlerine sahne oldu. Kıtanın bütün ülkelerinde bugün genel grev, grev, iş yavaşlatma,
yürüyüş ve miting gibi farklı eylemler gerçekleşti.

Avrupa’nın pek çok yerinde milyonlarca işçi ve emekçi sokaklardaydı
14 Kasım Eylem ve Dayanışma Günü dolayısıyla Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs
ve Malta’da genel greve, Fransa ve Litvanya’da ise bölge ve işkolu düzeyinde greve çıkıldı.
Çek Cumhuriyeti’nde CMKOS, Avusturya’da ÖGB, Macaristan’da Cartel Alfa, Slovenya’da
ZSSS kesintilere karşı ve grev yapılan ülkelerle dayanışma için yürüyüşler yapıldı. Danimarka,
İsveç ve Finlandiya’da grevlerle dayanışma eylemleri düzenlenirken, İsviçre’de UNIA Sendikası
Cenevre’de miting düzenledi. Ayrıca Bern, Cenevre ve Zürih’te grevci ülkelerin konsoloslukları
önünde nöbet tutma eylemleri gerçekleştirildi. Türkiye’de ise DİSK ve KESK Avrupalı sınıf
kardeşleriyle dayanışma göstermek için Ankara ve İstanbul’da eylemler yaptı.

Ankara’da DİSK ve KESK tarafından Almanya Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirildi
Saat: 12:00’da Kavaklıdere’de Almanya Büyükelçiliği önünde buluşan DİSK ve KESK’liler,
saat: 12:30’de gerçekleştirdikleri basın açıklamasında Avrupalı emekçi kardeşlerine dayanışma
mesajları gönderdi.

İki örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemin ortak konuşmasını DİSK Genel Başkan
Yardımcısı Metin EBETÜRK yaptı
Almanya Büyükelçiliği önünde yapılan dayanışma eyleminde ortak konuşma metnini okuyan
DİSK Genel Başkan Yardımcısı Metin EBETÜRK, Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü olan
bugün Avrupa’nın dört bir yanında Avrupa Birliği tarihinin şimdiye kadar gördüğü en büyük işçi,
emekçi ve yurttaş eylemlerinin gerçekleştirildiğini söyleyerek konuşmasına başladı.

Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü, kıtada grevler, iş bırakma, yavaşlatma eylemleri,
yürüyüş ve mitinglerle karşılandı
Kıtanın bir ucundan bir ucuna bütün ülkelerde genel grev, iş bırakma, iş yavaşlatma, yürüyüş
ve miting gibi farklı eylem biçimlerinin düzenlendiğini söyleyen EBETÜRK, Portekiz, İspanya,
Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Malta ve Litvanya’da sendikaların greve gittiğini, diğer
ülkelerde de dayanışma amaçlı miting ve yürüyüşlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

EBETÜRK, ücretleri düşürmekle yetinmeyenler, sosyal haklar ve emekliliğe göz dikti
Küresel ekonomik krizin ardından sermaye kuruluşları krizin bedelini emekçilere ödetmek için
harekete geçtiklerini, işçi ve emekçilerin ücretlerini düşürmek istediklerini belirten EBETÜRK,
bununla da yetinmeyen sermaye çevrelerinin sosyal hakları geriletmek ve emeklilik yaşını
yükseltmek istediklerini bildirdi.

EBETÜRK, işçilerin direnişleri bazı ülkelerde hükümetleri iktidarlarından etti
Sendikaların, uluslararası finans kuruluşlarını, onların güdümündeki AB kurumlarını ve
hükümetleri grevler ve çeşitli kitlesel eylemlerle protesto ettiklerini bildiren EBETÜRK. yaklaşık
iki yıldır Avrupa sokaklarının işçi emekçilerin adımlarıyla aşınmaya başladığını, İspanya’dan
Yunanistan’a genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle Avrupa halklarının kemer sıkma

politikalarına karşı, kazanılmış haklarını korumak için sokaklara çıktıklarını kaydederek, işçilerin,
emekçilerin ve işsizlerin ön saflarda olduğu bu eylemlerin bazı hükümetlerin devrilmesine neden
olduğunu hatırlattı.

EBETÜRK, patronlar yurttaşlarını değil, uluslararası sermaye örgütlerini dinliyor
Ancak Avrupa’nın egemenlerinin kendi yurttaşlarına kulak vermek yerine IMF’yi ve Dünya
Bankası’nı dinlemeye devam ettiğine işaret eden EBETÜRK, dayatılan kemer sıkma
politikalarının milyonlarca kişiyi yoksulluğa sürüklediğini, kamu hizmetlerinin çöktüğünü,
emeklilik primlerinin yağmalandığını ve ücretlerin düşürüldüğünü bildirdi.

EBETÜRK, artık simgesel eylemlerin yerini yaygın ve güçlü eylemler gerekli
Bu olumsuz tablo karşısında artık simgesel eylemlerin yetersiz kaldığını belirten EBETÜRK,
hayatın akışını etkileyen yaygın ve güçlü eylemlerin zamanının geldiğini, bugün düzenlenen
eylemlerin ilk kez Avrupa kıtasının tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştiğini kaydetti.

EBETÜRK, Türkiye işçi ve emekçileri olarak Avrupalı emekçi kardeşlerimizin yanındayız
“Türkiye işçi ve emekçileri olarak bugün Avrupalı emekçi kardeşlerimizin yanındayız” diyen
EBETÜRT konuşmasını direnen emekçileri selamlayarak şu sözlerle sürdürdü;

“Yunan emekçileri birikimlerinin emperyalizm tarafından yağmalanmasına karşı aylardır
sokaklardalar. Bugün biz de onların yanındayız. İspanya ekonomisi aylardır bir boğa güreşini
andırıyor. Bugün kalbimiz İspanyol emekçileri ile birlikte atıyor. Bugün Londra, Bugün Berlin,
bugün Brüksel, Paris, Roma, Atina, Madrid, Prag… Emekçileri selamlıyor. Avrupa’nın direnen
emekçilerini biz de selamlıyoruz.”

DİSK İstanbul’da ambarlarda iş bırakarak Eylem ve Dayanışma Günü’nü selamladı
DİSK ve KESK’in Ankara’da Avrupalı sınıf kardeşleriyle dayanışma göstermek için Almanya
Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiğini ifade eden EBETÜRK, DİSK’in aynı
zamanda Avrupalı işçilerle dayanışma göstermek için İstanbul’da ambarlarda iş bıraktığını ve
İzmir’de işçi ve emekçilerle buluştuğunu söyledi.

EBETÜRK, emekçiler artık ırkçılığa karşı çok kültürlü bir Avrupa talebini dile getiriyor
Avrupa’da yabancı düşmanlığı ve faşizmin yükselişe geçtiğine işaret eden EBETÜRK, özellikle
Müslüman göçmenlere yönelik ayrımcılığın arttığını kaydetti. Bugün Avrupalı emekçilerin
ırkçılığa karşı çok kültürlü bir Avrupa talebini de dile getirmeye başladıklarını hatırlatarak,
Avrupalı emekçilerin şimdi dini, dili, rengi ve etnik kökeni ne olursa olsun herkesin insanca
çalışma hakkına, insanca yaşama hakkına sahip çıktıklarını bildirdi.

EBETÜRK, Türkiye işçi ve emekçileri hala yasaklar ve kısıtlamalarla kuşatma altında
EBETÜRK, Avrupa’nın bugün grevi konuşmaya başladığını, Türkiye’nin grev yasaklarını…
AKP hükümetinin grev hakkını kullanılmaz hale getiren bir sendikalar yasası hazırladığını
hatırlatarak, çok sayıda iş kolunda grev yasağının bulunduğunu, Kamu emekçilerinin
örgütlenme ve grev hakkı önündeki engellerin sürgit devam ettirildiğini, Dayanışma grevi, siyasi
grev veya genel grevin yasak olduğunu hatırlatarak buna karşın Avrupa ülkelerinde uluslararası
bir grevin varlığına işaret etti.

EBETÜRK, Avrupalı işçi ve emekçiler birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir diyor
Birbirinin yüzünü hiç görmemiş, bir kez olsun tanışmamış İspanyol emekçilerinin Yunan
emekçilerle birlikte greve çıktıklarını, Fransız emekçilerinin hiç tanımadıkları İtalyan emekçilere
destek olmak için iş bıraktıklarını hatırlatan EBETÜRK, “işte emekçilerin uluslararası
dayanışmasının en somut örneği. Emekçiler bugün birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir diyor”
diyerek konuşmasını sürdürdü.

EBETÜRK, Avrupa hükümetleri halkı değil uluslararası tekelleri dinlemenin bedelini
ödeyecekler
Bugün gerçekleşen eylemlerden Avrupa hükümetlerinin iyi bir ders alacaklarını, emekçilerin
üretimden gelen gücünün önemini öğreneceklerini belirten EBETÜRK, grevin sendikal
eylemlerin, emekçi eylemlerinin en yüksek aşaması olduğunu ve bugün Avrupa hükümetlerinin
halkı değil uluslararası tekelleri dinlemenin bedelini ödeyeceklerini vurguladı.

İşçi ve emekçiler dünyanın her yerine yayılmış büyük bir aile olduğunun bilincinde
Emekçilerin uluslararası dayanışmasının içi boş bir söz olmadığını kaydeden EBETÜRK,
emekçiler olarak dünyanın her yerine yayılmış büyük bir aile olduğumuzu, sermayenin bizleri
sömürürken, kazanılmış haklarımızı gasp ederken sınır tanımadığını hatırlatarak, o zaman tüm
dünya emekçilerinin de bu saldırılara karşı sınırları aşan uluslararası eylemlerle karşılık vermesi
gerektiğini bildirdi.

EBETÜRK, bugün tarihe geçen eylemler bize ilham ve cesaret veriyor
“14 Kasım Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü”nün sadece bir başlangıç olduğunu hatırlatan
DİSK Genel Başkan Yardımcısı Metin EBETÜRK konuşmasını şu sözlerle bitirdi; “Avrupa
Grevi’nin daha sonraki eylemlere ilham ve cesaret vereceğine inanıyor, Avrupa emekçilerinin
grevlerini ve eylemlerini bir kez daha selamlıyoruz. Yaşasın 14 Kasım Avrupa Grevi. Yaşasın
İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birliği. Yaşasın Sınıf Dayanışması.”

EBETÜRK’ün konuşmasından sonra kısa bir konuşma yapan KESK Genel Sekreteri İsmail
Hakkı TOMBUL, bu günün önemine değinerek Avrupa işçi ve emekçilerini selamladı. Almanya
Büyükelçiliği önünde gerçekleşen eylemde, “YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI – İŞÇİLERİN
BİRLİĞİ SERMAYEYİ YENECEK ve DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ” sloganları haykırıldı.
14 Kasım 2012

Yılmaz Kızılırmak

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s