TCK 301 VE 216’LI HİKÂYE(M)

“Siz bu hükmü okurken
korkuyorsunuz, fakat ben
dinlerken korkmuyorum!”[1]

TCK 301 ve 216’lı hikâye(m), Hrant Dink’in katledilmesini protesto için, cinayetin ertesi günü (20
Ocak 2007’te) Ankara Yüksel Caddesi’nde yaptığım konuşma ile başladı; ardından “Türkiye Cumhuriyeti
devletini alenen aşağılama” ve “kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla dava açıldı.
24 Aralık 2007 tarihli iddianameyi kaleme alan Cumhuriyet Savcısı Levent Savaş, “…şüphelinin
açıklamaları, Türk tezini reddeder” ibaresine yer verirken; Ermeni Soykırımı hakkındaki beyanlarım, resmi
Türk tezini inkâr bağlamında, 301 kapsamına alındı. Böylelikle “Ermeni Soykırımı var” dediğim için
yargılanmamın önü açıldı.
Üç hâkim eskiten dava(m) altı yıl sürdü ve 19 Şubat 2013 tarihinde Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi,
“3. Yargı Paketi” kapsamında ertelendi, donduruldu, ötelendi…
Hem de ben, ısrarla “Ya beraat ya da mahkûmiyet; ama asla ‘ertelenme’ değil!” dediğim hâlde ve bu
talebime karşın…
*****
Öncelikle ve özellikle bir şeyin altını çizmem gerek: Bu davanın açılmasını da, “ertelenmesi”ni de ben
istemedim; davayı ben itiraz ettiği hâlde onlar açtı, onlar erteledi…
Bu hukuk adına bir “garabettir”…
Gelin bu garabete dair birkaç noktayı hızla hatırlatalım: 24 Aralık 2007 tarihli iddianameyi kaleme
alan Cumhuriyet Savcısı Levent Savaş, “…şüphelinin açıklamaları, Türk tezini reddeder” ibaresine yer
verirken; Ermeni Soykırımı hakkındaki beyanlarım, resmi Türk tezini inkâr bağlamında, 301 kapsamına alındı.
Böylelikle “Ermeni Soykırımı var” dediğim için yargılanmamın önü açıldı.
Davaya konu olan konuşmamda şunları demiştim:
“Çok kısa konuşacağım.(…) Gerçekleri haykırmamanın cinayete ortak olmak olduğu bir ülkede
yaşıyoruz. Hrant sadece Ermeni olduğu için değil, bu ülkede soykırım olduğu gerçeğini ifade ettiği için
katledildi. Türkiye aydınları eğer 301 kere 301 suçu işlemezlerse Hrant’ın cinayetine ortak olmuş demektirler.
Tarihimizde bir soykırım vardır. Adı Ermeni Soykırımı’dır. Hrant bu gerçeği hepimize kanı canı pahasına
anlattı. Suç işliyorum, herkesi suç işlemeye çağırıyorum. Bu katil devlet karşısında suç işlemeyenler Hrant
Dink cinayetine ortak olanlardır. Dün Ermenileri katledenler bugün Kürtlere saldırmaktadırlar. Halkların
kardeşliğini isteyenler bu tarihle hesaplaşmak zorunda. Dün Ermenilerin başına gelenin bugün Kürtlerin
başına gelmemesi için suç işlemeliyiz. Hepinizi suç işlemeye, 301 kere 301 suçu işlemeye çağırıyorum. Evet, bu
ülkede Ermeni Soykırımı olmuştur.”
Dediklerimin hâlen ve kesinlikle arkasındayım.
Kaldı ki bunu, 5 Şubat 2013 tarihinde Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğum “Beraat ya da
Mahkûmiyet; Ama ‘Ertelenme’ Değil!” başlıklı belgede bir kez daha beyan ettim.
Söz konusu belgede; 1- Hrant’ın Katil(ler)i; 2- Hukuka Uygunluktan İbaret Değil Adalet; 3- Somutu ile
Türk(iye) Hukuk(suzluğ)u; 4- Savunmayı “Yargılayan” Hukuk(suzluğu)un ÇHD Örneği!; 5- Düşünceyi İfade
Özgürlüğü; 6- Meşhur ve Meş’um TCK 301; 7- Ermeni Soykırımı Meselesi: İnkârcı Resmi Görüş!; 8- Devlet
Tavrı=T. “C”nin Menşei; 9- 1909’dan 24 Nisan 1915’e Soykırım; 10- 1909’dan 24 Nisan’a; 11- Mesela ya da
Soykırım Nedir?; 12- Hayır mı Diyorsunuz? Alın Size Tanık(lık)lar!; 13- Tehcir ve Sonrası; 14- Urfa-Brezilya-
Beyrut-Uruguay Notları; 15- Tanık(lık)lara da “Hayır” mı? Alın (El Koyma) Veriler(i); 16- Samatya!.. alt
başlıklarında davaya ilişkin konumumu bir kez daha beyan ettim.
Ayrıca ÇHD’li avukatların bile tutuklandığı hukuk(suzluk) düzlemine ilişkin olarak ‘Hayvanların
Yaşam Haklarını Koruma Derneği’ temsilcisi Eva Aksoy’a e-posta aracılığıyla, “Benim ülkem sana dar gelir,
sen Erivan’a git”, “Senin sonun darağacı”, “Taşnak kırıntısı” gibi sözlerle hakaret ve tacizde bulunduğu
için yargılanan Mehmet Ali Özçarıkça da 3. Yargı Paketi sayesinde kurtulduğu için ben bu ‘düzenlemeden’
faydalanmak istemediğimin altını özellikle çizdim.

Basın davaları ve ifade özgürlüğü dosyalarını yinelenmemesi koşuluyla üç yıllığına erteleyen “3. Yargı
Paketi” ile “yargılanan” muhalif düşünce sahiplerini ve gazetecileri “üç yıllığına oto-sansür”e iten uygulamayı
kabullenmediğimi beyan ettim.
Çünkü eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in “Ben devletime katil dedirtmem,” diyerek bakanlık
onayı verdiği TCK 301 davam konusunda avukatım Levent Kanat, “301. maddeden soruşturma veya dava
yetkisinin savcılardan alınıp Adalet Bakanlığı’na verilmesiyle veya bu davaların 3. Yargı Paketi uyarınca
erteleme hükümlerine tabi tutulmasıyla düşünce özgür kalmıyor,” derken; ben de bu saptamanın altına imzamı
atıyordum…
*****
Tüm bunların nedeni, düşünceleri özgürce ifade özgürlüğünün ASLA bir “suç” olmadığı,
olamayacağına dair kesin kanaatlerimdi; F. Dostoyevski’nin, “İnan bana, dünyamızda yapılacak çok iş
var”; Jean-Paul Sartre’ın, “Cellâtlarına saygı duyan kurbanlardan nefret ederim,” sözlerine atfettiğim büyük
önemdi…
Bu bağlamda dava(mın) süreci altı yıllık, öğretici bir sergüzeştti…
Aslında söz konusu sergüzeşt TCK 141-142’den ilk yargılandığım gün başlamıştı… (O günler çok
gençtim…)
Orta yaşa merdiven dayadım “141-142 bitti!” dediler ki, TCK 159’dan, 312’den yargılanmaya
başladım…
Ardından da yeni “düzenlemeler” ile TMY 8’i ikame ettikleri TCK 301 ve 216’dan “sanık”
oluverdim…
Kanımca mesele benden öte, sürekliliği tartışma götürmeyen bir devlet aklı (akılsızlığı mı desek!?
) yani resmî ideolojik güvenlik devleti taassubuydu; düşünce ve ifadeyi kelepçeleyebileceğine inanmış bir
otoriterlikti…
Ben, biz, hepimiz bunun için “yargılandık”(?) ve “cezalandırıldık”(!)
Ama bir dakika: Birileri iktidara, düşünceleri özgürce ifade etmenin bir “suç” olmadığını veya “Yargı
Paketleri” saçmalığıyla bize “ihsan” edebilecekleri bir lütuf olmadığını hatırlatabilmeli değil mi?
*****
William Shakespeare’ın, “En çok pişman olduğum şey, pişman olacağım diye yapamadıklarım ve
dokunamadıklarımdır,” uyarısını unutmayan birisi olarak devletin benim neyi düşünüp, ifade edeceğime ilişkin
bir dayatmasına “Evet” demem mümkün değildir…
Tam da bunun için 19 Şubat 2013’de 2. Asliye Ceza’da şunları dedim:
“2007’de ‘Ermeni soykırımı vardır. Hrant’ın katili devlettir’ demiştim. Bugün de hâlen bu görüşteyim…
Yaptığım açıklama düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ben ceza verilmesi hakkında da
gocunmam. Burada yargılanan ifade özgürlüğü ve tarihi gerçeklerdir. Bu totaliter rejimlerde gerçekleşen bir
yargılamadır. Bu bağlamda vereceğiniz karar Türkiye’nin totaliter olup olmadığını gösterecektir…
Beni beraat ettirebilirsiniz. Bu düşünce ve ifade özgürlüğünün gereğidir. Bana ceza da verebilirsiniz,
bundan hiç gocunmam. Ama burada mahkemeniz, devlet bir kez daha tarihe geçecek bir yargılama
yapmaktadır. Erteleme kararı verilmesini istemiyorum.”
Sonra yargıç, gözümün içine baka baka kararını açıkladı: “Kovuşturmanın 6352 sayılı yasa gereği
ertelenmesine…”
Ama buna “Evet” diyemezdim! Duruşmanın hemen ardından Adliye girişinde, üç yıl beklemeden,
destek için gelen dostlar(ım)a ve kamuoyuna seslendim:
“Mahkemeye biraz önce ‘Beni ya cezalandırın ya da beraat ettirin,” dedim. Ama onlar yine erteleme
kararı verdi. Talebime rağmen 3 yıl boyunca ‘Ermeni soykırımını devlet yaptı. Hrant’ın katili devlettir,’
sözlerimi söylememem kaydıyla ertelendi. 3 yıl değil duruşmadan 5 dakika sonra söylüyorum: ‘Ermeni
soykırımı yapılmıştır. Dostumuz, yoldaşımız, kardeşimiz Hrant’ın katili de devlettir’. Adaletsizlik Bakanlığı’na
da buradan sesleniyorum. Dava açın. Adalet Bakanlığı, savcılık, polis dava açmazsa suç işlemiş olurlar. Ben
kimseyi suç işlemeye teşvik etmiyorum. Düşüncelerimi ifade ediyorum. Gücünüz yetiyorsa yine yargılayın.
Fikirlere pranga vurulamaz.”
*****
René Descartes’ın, “Düşünüyorum, öyleyse varım”; Henri Bergson’un, “Bir düşünce insanı gibi hareket
etmek, eylem insanı gibi düşünmek gerekir”; Publilius Syrus’un, “Yaptıklarından pişman olan, kendi kendini
cezalandırır”; Bertrand Russell’ın, “Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku
götürür olmasıdır,” saptamalarına büyük değer vermem boşuna değildir.

Tekçi dayatmalardan, “ne”yi, “nasıl” düşünüp/ konuşacağınızı size vaaz eden tek kitaplılardan
“Korkunuz,” diyen Thomas Aquinas’dı değil mi?
Ya da “Herkes aynı şeyi düşünüyorsa hiç kimse pek bir şey düşünmüyor demektir,” saptaması Walter
Lippmann’a aitti değil mi?
Veya “Herkes tarafından, her zaman ve her yerde inanılan şeyin yanlış olma ihtimali çok kuvvetlidir,”
notunu Paul Valery düşmüştü değil mi?
Stanislaw Jerzy’nin, “Bazı düşünceler yazılamaz, sadece düşünülür,” diye dalga geçtiği otoriterlik
dünyasında, hiçbir şeyi derinlemesine düşünmeyen inançlar, düşünce ve ifadeye pranga vurulabileceğini
zannederler.
Tam da bu noktada N. Ostrovski, “Kimse düşüncelere hükmedemez,” derken; John Stuart Mill de ekler:
“Bastırmaya çalıştığımız düşüncenin yanlış bir düşünce olduğundan hiçbir zaman emin olamayız; emin
olsak bile, bir düşünceyi bastırmak kötülük olur.”
Dedim ya, birilerinin iktidardakilere düşünce ve ifade özgürlüğünün “suç” olmadığını,
“suçlanamayacağı”nı anımsatması gerekiyor!
İktidardakiler, “yönettikleri”ni keyfî olarak mahkemeye sürükleyecek sonra da “paketler”le keyfî
“af”lara mazhar kılacak, hükümleri “erteleyerek” şaibe altında bırakacak bir keyfîliğe muktedir olmadıklarını
anlamalılar!
Çünkü biz “teb’a” değil; hak ve salahiyet sahibi yurttaş(lar)ız; her ne kadar içinde bulunduğumuz
hâl, Metin Turan’ın dizelerine, “yanlış bir karacaoğlanım kendi ülkemde/ mülteci bir emrah/ dağlarımın
koyaklarında yabanıl köroğlu/ benim ülkemde aşk büyükkent mağlubu bilbord,”[2] diye yansımış olsa da!
*****
Fazla uzatmadan diyeceklerimi toparlıyorum: Özgürlük biz ona layık olduğumuz ve savunabildiğimiz
kadar vardı, vardır ve var olacaktır; “paket” tekerlemelerine inat…
i) Denizli Valiliği Türk Ceza Kanunu’na atıf yaparak Emek Partisi’ne bağlı Emek Gençliği’nin
afişini yasakladı. Valilik, ”Barış Yoksa Gelecek de Yok! Gençlik Savaşı Durduracak!” yazılı afiş hakkındaki
yasaklama kararını, TCK 301. ve 125. Maddelerine dayandırdı. Yasaklanan afişin üzerinde “Ortadoğu’da tüm
savaş filmlerinin yapımcısı NATO’dan: PATRİOT” yazıyordu. Sponsor kutucuğunun içerisinde ABD, İngiltere
ve Almanya yazan afişte ”Başrolde Recep Tayyip Erdoğan” ibaresi yer alıyordu…
ii) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Diyarbakır’da yapılacak miting için billboard’lara asılan afişler
yasaklandı. Diyarbakır Valiliği’nin şikayeti üzerine TMK 10. maddesine göre görevlendirilen Diyarbakır 1
No’lu Hâkimliği, afişlerin toplatılmasına karar verdi…
iii) “3. Yargı Paketi”yle geçmişteki yayın yasaklarının kaldırılmasının ardından Terörle Mücadele
Kanunu (TMK) 10. Maddesiyle görevli İstanbul 3 No’lu Hâkimlik, yasal süreden dokuz gün sonra Umut
Yayımcılık’tan çıkan üç kitaba el konulmasına karar verdi…
iv) Nihayet “3. Yargı paketi ile sorunların çözüldü” diyenleri haberdar edeyim:
“Kızıldere’de Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesini protesto ederken Dev-Genç Marşı okuyarak
ve slogan atarak suç işledikleri gerekçesiyle 15 kişi hakkında dava açıldı. ‘Cumhuriyet’ gazetesinden Alican
Uludağ’ın haberine göre aralarında yazar Temel Demirer’in de bulunduğu sanıklara yöneltilen suçlama
ise, ‘THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) örgütünün propagandasını yapmak’…”[3]
Sahi, nerede kalmıştık?
Ha, aklıma gelmişken Adana 10. Ağır Ceza’da (2012/74 E) 12 Nisan 2013’de duruşmam var…
Alın size, Tayyipgiller’in “paketler” Türkiye’sinden hikâye(m)!

4 Mart 2013 14:12:24, Ankara.

NOTLAR

[*] 1 Nisan 2013’de Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve PEN Yayınlama Özgürlüğü
Komitesi’nin Cezayir Toplantı Salonu’nda (İstanbul) düzenlediği “Temel Demirer ve TCK 301: Düşünce Özgürlüğü Toplantısı’nda
yapılan konuşma… Newroz, Yıl:7, No:232, 9 Nisan 2013…
[1] Giordano Bruno, Diyaloglar, Çev: Sedat Ümran, Berfin Yay., 1997.
[2] Metin Turan, Suları Islatan Mecnun, 10. Basım, Ürün Yay., 2012, s.21.
[3] “Dev-Genç Marşı’nı Söylemek Suç Sayıldı”, Radikal, 1 Mart 2013. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?
aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1123461&CategoryID=77

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s