ULUSLARARASI AVUKAT ÖRGÜTLERİ BASIN AÇIKLAMASI (9 MART 2013)

7 Martta Türkiye’ye gelen, Dünya’da İnsan Hakları ve Demokrasi için Avrupalı Hukukçular (ELDH), Avrupalı Demokratik Hukukçular, Arap Avukatlar Birliği, Uluslararası Demokratik Hukukçular Derneği (IADL) ile Çağdaş Hukukçular Derneği, İstanbul Barosunda yaptıkları ortak basın açıklamasında avukat tutuklamalarını protesto etti. Basın açıklaması metni aşağıdadır.
ÇHD Genel Merkezi
______________________________ _______
Duesseldorf/Istanbul 9 th March 2013
Türkiye’de Olay Tespit Ziyareti
Çeşitli Avrupa ülkelerinden (Almanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve İsviçre), Mısır’dan ve A.B.D.’den gelen 8 avukatın oluşturduğu grup, yakın zaman içinde gerçekleşmiş avukatların ve sendikacıların tutuklanma dalgasının akıbetini araştırmak amacıyla 7-12 Mart tarihleri arasında Türkiye’ye ziyarette bulunmaktadırlar. Avukatlar Dünya’da İnsan Hakları ve Demokrasi için Avrupalı Hukukçular (ELDH) http://www.eldh.eu ve Avrupalı Demokratik Hukukçular http://www.aeud.org/ olmak üzere iki Avrupa Avukat örgütü ve Arap Avukatlar Birliği ile Uluslararası Demokratik Hukukçular Derneği (IADL) http://www.iadllaw.org tarafından gönderilmişlerdir.
Yukarıda adı geçen hukukçular örgütleri, Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen, aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu avukatların kitlesel tutuklanma dalgasını büyük bir endişe ile öğrenmişlerdir. Konu ile ilgili olarak, 11 Şubat tarihinde IADL Türkiye’deki meslektaşlarımızın haklarının ihlali ile ilgili itirazda bulunan bir beyanı BM İnsan Hakları Konseyine ibraz etmiştir. Tutuklamalardan hemen sonra, ELDH ve IADL örgütleri protestoları ile kamuoyunu haberdar etmişlerdir. Uzun yıllardır, ÇHD, ELDH örgütünün bir üyesi olup aynı zamanda IADL üyesi olarak insan hakları savunuculuğunda iki örgütle beraber mücadele etmektedir. Başkanlarının ve diğer tutuklanmış üyelerinin salıverilmesi konusunda mümkün olan siyasi ve hukuki desteğin ÇHD’ye verilmesi bu örgütlerin görevidir.
Silivri’de 46 avukata karşı siyasi sebeple yürütülen davayı gözlemledikten sonra, avukatlar, bu yeni tutuklanmaların da siyasi sebeple gerçekleştiğini ve bir kez daha avukatların görevlerini yerine getirmeleri sebebiyle müvekkilleri ile ya da müvekkillerinin davaları ile özdeşleştirilmelerini büyük bir endişe ile izlemektedirler.
Türkiye’de ziyaretleri esnasında avukatlar grubu aşağıdaki programı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar:
İstanbul’da
· Türkiyeli avukat örgütleri ve İstanbul Barosu ile toplantılar
Baskın yapılan ofislere ziyaret ·
· Tanıklarla görüşmeler · İstanbul savcısı ile görüşme · KESK Genel Başkanı ile toplantı · İstanbul Tabip Odası ile toplantı (ITO tutuklanmış avukatlardan polis memurları ile beraber zorla kan ve tükürük numunelerini alan doktorların disiplin soruşturmaları için şikâyetler konusunda sorumlu konumdadır)
Kısa süre önce meydana gelen avukatların tutuklanması ile ilgili raporların ilk değerlendirmesinden sonra ELDH, AED-EDL, ALU ve IADL; olay tespit ziyaretini hazırlamak için özel olarak gönderilen İngiliz Avukat Richard Harvey’ın raporuna binaen ilk aşamada aşağıdaki sonuçlara varmışlardır:
1. Tüm tutuklanan avukatlar, tutuklanmaları esnasında polis tarafından şiddet görmüşlerdir ve Taylan Tanay, üst katında ikamet ettiği Halkın Hukuk Bürosu’dan ÇHD ofisine zor kullanarak götürülmüştür. ÇHD eski Şube Başkanı Serhan Arıkanoğlu ve ÇHD üyesi Zeki Rüzgar, kendi iradeleri ile savcıya ifade vermek üzere adliyeye geldiklerinde gözaltına alınmışlardır.
2. Gözaltındaki kişilerden, zor kullanılarak [Türkiye hukuku ihlal edilerek] yürürlükte olan cezai bir soruşturmada gerekli olacağını gösteren hiçbir gerekçe ortada yokken, kan ve tükürük numuneleri alınmıştır. Bu numuneleri zorla alınmasına dâhil olmuş doktorların, tıbbi etiği ihlal ettikleri bildirilmiştir.
Bu gözaltılara cevaben, o 3. zamanlar yurt dışında Suriye’de bulunan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, gözaltıları kınayan açıklamalarda bulunarak kendisini bekleyen gözaltı kararına rağmen, Türkiye’ye dönme niyetini duyurmuştur. Atatürk Havalimanına vardığında gözaltına alınmış ve gözaltına alınacağını bilerek Türkiye’ye geri dönmesine rağmen polis tarafından “kaçma riski” olan biri olarak değerlendirilmiştir.
4. Avukatların müvekkillerinin dosyaları iade edilmemiş ve sayısız müvekkillerinin temel hakları böylece çiğnenmiştir.
5. Bir grup avukat tutuklama altındaki avukatların salıverilmesi başvurusu ile mahkemeye geldiklerinde, çevik kuvvet polisleri tarafından saldırıya uğramışlardır. Ramazan Demir, bilincini kaybedene kadar polis tarafından yerde sürüklenmiştir. Kendisi ve diğer başka avukatlar hastanelik olmuşlardır ve müvekkillerini temsil etme yasal görevini icra etmeye çalışırken alınan bu darbelerin fotoğrafları mevcuttur.
6. 18 Ocak 2013 sabah 04.00 sularında başlayan, polisin İstanbul ve Ankara’daki ÇHD Şube baskınları CMK madde 118 ihlal edilerek gerçekleştirmiştir. [1] Halkın Hukuk Bürosu (ezilenlerin temel haklarını savunan bağımsız bir hukuk ofisi) ve birçok avukatın evlerine de baskın yapılmıştır. Aramalar ve tutuklamalar sabah 04.00’te başlamıştır. Aramaların savcının yokluğunda başlatılması ve İstanbul Barosu’nun aramanın başlamasından bir saat sonra haberdar edilmesi sebebiyle, Ceza Muhakemesi Kanunu daha da fazla ihlal edilmiştir. [2]
7. Polisin özellikle hedefinde görünen dava dosyaları dâhil olmak üzere, avukatların bilgisayarları ve diğer sır saklama yükümlüğü kapsamındaki evraklarına el konulmuştur. Polis aynı zamanda ÇHD’nin üye listelerine, ÇHD’nin hukuki yardımda bulunduğu bazı işçilerin mücadelelerine ilişkin dosyalara el koymuş ve Hrant Dink’in cinayetine ilişkin dosyalara ve başka dava dosyalarına el koymak istemiştir. [3]
8. Bu avukatları tutuklayarak Türkiye Devleti, sadece onları mesleki görevlerini yerine getirmekten alıkoymamaktadır, aynı zamanda müvekkillerini kendilerinin seçtikleri bir müdafii tarafından temsil edilme haklarından da mahrum etmektedir. Bu iki davranış da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 6, fıkra 2 ve BM Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler 1. Maddesinin ihlalidir. Üstelik Temel Prensiplerin 18. Maddesi uyarınca avukatlar müvekkilleri veya müvekkillerinin davaları ile özdeşleştirilmemelidir.
Türkiye’de olay tespit ziyaretinde bulunan hukukçu örgütleri aşağıdaki taleplerde bulunmaktadırlar:
Tutuklanan avukatlar derhal 1) serbest bırakılmalıdır.
2) Avukatlar, görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilmemelidir.
3) Türkiye Devleti; a.Avukatların mesleklerini icra ederken herhangi bir gözdağı, engelleme, taciz ve uygunsuz müdahale ile karşılaşmamasını;
b. Avukatların, müvekkilleri ile yurtiçinde ve yurt dışında, herhangi bir engelle karşılaşmaksızın görüşebilmelerini ve bunun için özgürce seyahat edebilmelerini;
c. Bununla birlikte, avukatların, meslek tanımları kapsamında belirtilen görev, standart ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirdikleri fiiller yüzünden, idari veya cezai soruşturma ile tehdit edilerek veya zarar görerek ekonomik ve diğer türlü herhangi bir yaptırıma maruz bırakılmamalarını sağlamalıdır.
Adil yargılanma hakkı ile ilgili 4) olarak Türkiye tarafından kabul edilmiş tüm Uluslararası kurallar ve tüm Avrupa kuralları, örneğin; Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Madde 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 6, tam ve eksiksiz bir şekilde Türkiye Devleti tarafından uygulanmalıdır.
5) ‘Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler’ Madde 7, 8, 16 ve 18, tam ve eksiksiz bir şekilde yürürlüğe konmalıdır. Haklarında herhangi bir suç isnat edilmiş olsun olmasın, tutuklanan ya da gözaltına alınan kişilerin tümü için derhal avukat temin edebilme hakkı bulunmalı ve bu hak gözaltı ya da tutuklamanın gerçekleştiği andan itibaren 48 saati hiçbir şekilde aşmamak koşuluyla kullanılmalıdır.
Örgütlerimiz kaynakları ölçüsünde tutuklanan avukatlara mümkün olan bütün desteği sunacaktır.
Thomas Schmidt, avukat, ELDH Genel Sekreteri,
Münip Ermiş, ÇHD Genel Başkan Yardımcısı
Nicolas Rochat Fernandez, ELDH, Lozan (İsviçre), Federal Parlamento Üyesi
Lamıa Mobada, avukat, Arap Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcısı (ALU) Mısır ,
Fabio Marcelli, avukat, ELDH, IADL, fabio.marcelli
Mıcol Savia, avukat, IADL, BM nezdinde Cenova Daimi Temsilcisi
Hans Gaasbeek, avukat, AED Avrupalı Demokratik Hukukçular Federasyonu Başkan Yardımcısı,
Dımıtrıs Sarafıanos, avukat, Atina, Atinali Hukukçuların Alternatif Müdahalesi, ELDH
Suzanne Adaley, avukat, NewYork, IADL suzanne.adely@gmail.com
[1] (özel konutlarda ve işyerlerinde gece vakti arama yapılması yasağı)
[2] 5271 sayılı CMK madde 130/1 (Avukat Bürolarında Arama ve El koyma) ve Avukatlık Kanunu madde 58’e aykırı olarak..
[3] Ermeni soykırımının Türkiye tarafından inkarı konusunda demeç veren, Screamers belgeselinin ilk gösteriminden kısa sure sonra Ocak 2007’de İstanbul’da öldürülen Ermeni asıllı Türkiyeli gazeteci ve Türkçe-Ermenice çift dilli Agos gazetesi’nin baş editor. Katili, daha sonra Türk bayrağı altında gülümseyerek polis memurları eşliğinde poz verirken görüntülenmiştir. Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Hrant_Dink

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s